Политика за защита на лични данни

Политика за защита на лични данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл.1 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от
„Векто България“ ЕООД   , независимо дали е за конкретна или обща цел, Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане.
(2)
„Векто България“ ЕООД  може да поиска от Вас да докажете своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Вашият акаунт в сайта www.tedan.bg ще остане неактивен и ще изпитвате затруднения при функционалността му.
 
 
Право на достъп
Чл.2 (1) Имате право да изискате и получите от 
„Векто България“ ЕООД  информация дали се обработват Вашите лични данни
(2) Имате право на достъп до данните, свързани с
„Векто България“ ЕООД, както и за това как се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни.
(3)
„Векто България“ ЕООД е длъжна при поискване да Ви предостави копие от обработваните Ваши лични данни, в електронен или хартиен вариант.
(4) Изискването на данни е безплатно, но
„Векто България“ ЕООД запазва правото си да наложи такса върху изискването на данни, ако прецени че има повтаряемост или прекомерни претенции върху изискването на данни.
 
 
Право на корекция (попълване)
Чл.3 Вие може да допълните или коригирате неточни или непълни данни през профила Ви в www.tedan.bg или чрез искане до
„Векто България“ ЕООД
 
 
Право на изтриване (право на забравяне)
Чл.4 (1) Имате право да поискате от
„Векто България“ ЕООД изтриване на Вашите лични данни, а „Векто България“ ЕООД е длъжна да ги изтрие без забавяне, когато има едно от следните събития:
    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо
„Векто България“ ЕООД;
    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 
(2)
„Векто България“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до
„Векто България“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Векто България“ ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Векто България“ ЕООД.
 
(4)
„Векто България“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 
Право на ограничаване 
Чл. 5. Вие имате право да изискате от
„Векто България“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: 
    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на
„Векто България“ ЕООД да провери точността на личните данни;
    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 
„Векто България“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на
„Векто България“ ЕООДимат преимущество пред Вашите интереси.
 
 
Право на преносимост 
Чл. 6. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на
„Векто България“ ЕООД с искане по имейл. 
(2) Вие можете да поискате от
„Векто България“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация 
Чл. 7. Вие можете да поискате от
„Векто България“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Векто България“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение 
Чл. 8. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от
„Векто България“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
 
2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
 
Информацията, която събираме от Вас е с цел подобряване качеството на услугите, които Ви предлагаме. Каква информация събираме:
 
    Информация, която ни предоставяте – получаваме и съхраняваме информация, която получаваме от Вас, чрез сайта или предадена по друг начин (имейл, телефон, търсене, интереси към софтуер, мнение и оценка за курс, участие в анонимна анкета);
    Автоматична информация – получаваме и съхраняваме информация, която е получена, когато влизате в сайта www.tedan.bg . Както повечето сайтове „www.tedan.bg“ използва „бисквитки“ („cookies“), и така получаваме определен вид информация за Вас (IP адрес, имейл адрес, парола, използван браузър и неговата версия, часова зона, операционна система). По време на сесия използваме инструменти (Javascript), които отчитат колко време отнема изчакването да се зареди дадена страница, продължителност на престой на дадена страница, взаимодействие със страница (като натискане, преминаване нагоре/надолу в страница);
    Мобилни – ако използвате мобилната версия на www.tedan.bg, ние събираме данни като местоположение, мобилен оператор и уникален идентификатор на Вашето устрийство. Това е с цел да подобрим качеството на персонализираното съдържание достигащо до Вас. Повечето мобилни устройства разполагат с функция за спиране на това споделяне на местоположение;
  Информация от други източници – може да получим информация от Вас от други източници, съответно я съхраняваме законосъобразно.
 
Чл. 9. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:
 
    счетоводни цели;
    статистически цели;
    защита на информационната сигурност;
    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
    разрешаване на спорове между Вас и трети лица.
 
(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 
    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
    ограничение на целите на обработване;
    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събиранитеданни;
    точност и актуалност на данните;
    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 

„Векто България“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
3. Какви лични данни събира
„Векто България“ ЕООД?
 
Чл. 10. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните
цели:
 
    създаване на профил за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
    обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
    обработка на поръчка на стока – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на услугата до краен клиент;
   
 
4. За бисквитките
 
    Какво са Бисквитките?
HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Почти всеки по-голям и богат на функционалност сайт в Интернет пространството използва бисквитки.

 Съдържание и предназначение на бисквитките
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н.
Като най-добър пример за информация записана в бисквитка е дали сте отговорили с “ок” за използването на бисквитки за този сайт, за да не бъдете питани отново. Също така някои вградени от други сайтове видеа използват бисквитки за да събират анонимно статистика за това, от къде сте попаднали на въпросното  видео и кои видеа са гледани. 

Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

Какво идентифицират бисквитките?
Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.

Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
Някои хора намират, че наличието на място за съхраняване на информация на техния компютър или мобилно устройство представлява до известна степен вмешателство, по-специално когато тази информация се съхранява и използва от неизвестни на тях трети лица. Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър. По-долу е обяснено как. 

За какво са тези предупреждения навсякъде, че сайта ползва бисквитки?
На 25 май 2011 Европейският съюз въведе изискването всички уебсайтове, опериращи на територията му, да търсят съгласието на потребителите си да инсталират „бисквитки”. Аргументите в полза на решението бяха, че те представляват потенциален риск при управлението на личните данни на гражданите на ЕС и застрашават тяхната неприкосновеност. 
Макар да няма ясен текст, който да подсказва как трябва да изглежда въпросното „съгласие“, за момента се използва стандарта на т. нар. „мълчаливо“ съгласие. Според него потребителят разрешава инсталирането, ако след надпис с предупреждение за наличие на „бисквитки” продължи да разглежда конкретния уебсайт.

Какво ми гарантира наличието или липсата на подобно съобщение на даден сайт и кое от двете трябва да ме притеснява?
Концепцията за информираност на потребителя принципно е добра, но липсата на подобно съобщение на даден сайт за съжаление по никакъв начин не Ви гарантира, че от него не се използват бисквитки. Ако въпросният сайт е създаден с цел злоупотреби и/или инсталиране зловреден софтуер върху компютъра Ви, силно се съмняваме, че ще бъдете предупредени за това. Според нас наличието на подобно съобщение към момента означава едно единствено нещо: Че собствениците и администраторите на въпросния сайт имат желание да се спазват приетите закони (добри или лоши, ефективни или не) и са загрозили умишлено сайта си с предупреждение,  за да бъдат спазени правата на потребителите им. Реално погледаното сайт с предупреждение за използването на бисквитки има по-голяма вероятност да е безопасен, отколкото такъв, който няма такова, но използва бисквитки.  

Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра: Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

за Microsoft Internet Explorer:
Tools > Internet Options > Privacy Tab
Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced...)

за Mozilla:
Tools > Cookie Manager ИЛИ
Edit > Preferences > Privacy & Security
Задайте опции в точка Cookies
Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

за Operа
Opera > Settings > Preferences… или Ctrl+F12
Advanced > Cookies
Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.
Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
Manage Cookies - организиране на бисквитките.
 

за Google Chrome:
Опции > Разширени настройки
Поверителност > Настройки на съдържанието > “Бисквитки”
Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.
Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не
„Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/не


Видове “бисквитки”

По-долу са описани основните видове “бисквитки”, ползвани от уеб сайтовете:

Сесийни “бисквитки” - това са временни “бисквитки”, които остават във файла с “бисквитките” на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

Постоянни “бисквитки” - те остават във файла с “бисквитките” на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от “продължителността на живот” на отделната “бисквитка”). Постоянните “бисквитки” се използват, когато операторът на уеб сайта трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на уеб сайта).

“Бисквитки” на първата страна - това са “бисквитки”, поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от действителния уеб сайт, който посещавате. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Операторите на уеб сайтове често използват “бисквитки” на първата страна за управление на сесията и с разпознавателни цели.

“Бисквитки” на третата страна - това са “бисквитки”, използвани от трети страни, например социални мрежи, за да проследят посещенията Ви в различни сайтове, в които те рекламират. Операторът на уеб сайта няма контрол върху “бисквитките” на трети страни.

“Бисквитките” в този уебсайт и как да ги управляваме

В този уеб сайт ние използваме “бисквитки”, описани по-долу, за да улесним ползването за потребителите на нашия уеб сайт. Имате право да се оттеглите от вече дадено съгласие с използването на тези “бисквитки” по всяко време. Ако отстраните или откажете употребата на “бисквитки” на този уеб сайт, функционалността на уеб сайта няма да се повлияе значително. Това обаче може да доведе до известни затруднения в навигацията в уеб сайта и някои функции на сайта могат да станат недостъпни. Освен това, деактивирането на “бисквитка” или категория “бисквитка” няма да изтрие вече съществуваща “бисквитка” от браузъра, така че това ще трябва да бъде направено отделно от Вашия собствен браузър. Моля вижте опцията “Помощ” на Вашия интернет браузър. По-долу даваме информация за “бисквитките”, част от които  ползваме в този уеб сайт, включително как да ги деактивираме и произтичащото въздействие върху функционалността на уеб сайта Ако се нуждаете от повече информация относно това как да управлявате даден тип “бисквитки”, включително как да ги контролирате или изтривате, моля посетете www.aboutcookies.org.

- “Бисквитки” на Google Анализ: “Бисквитките” на Google Анализ са аналитични “бисквитки”/”бисквитки” за представянето, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уеб сайта ни. Тези “бисквитки” могат да ни кажат как много от посетителите използват нашия уебсайт, времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на уеб сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. Информацията, събрана от “бисквитките” на Google Анализ на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.  За повече информация относно Google анализ, моля кликнете върху следния линк (моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от от уеб сайта на UCB):
http://www.google.com/ analytics/learn/ privacy.html Може да се откажете от проследяване посредством Google анализ, като посетите: https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB Ако деактивирате тези “бисквитки”, Вашето ползване на сайта няма да се отчита или да се използва в статистиката, която правим, за да подобрим услугата на нашия уеб сайт. Функционалността на уеб сайта няма да се повлияе.

- “Бисквитки” от YouTube: YouTube може да поставя “бисквитки” на Вашия компютър, ако гледате клипове на нашия уеб сайт, вградени от YouTube.  Ние нямаме контрол над тези “бисквитки” на трети страни. Моля, посетете съответния уебсайт на третата страна, за да научите повече за тези “бисквитки” и как да ги управлявате. Възможно е да блокирате “бисквитки” на трета страна посредством Вашия браузър (вижте функцията “Помощ”). Интерактивната функция на YouTube може да не е достъпна. Може да нямате възможност да видите вграденото YouTube видео от нашия уеб сайт.

- “Бисквитки” от социалните мрежи - Социалните мрежи на трети страни могат да поставят “бисквитки” на компютъра Ви, ако изберете да споделите съдържание от нашия уеб сайт с друг уеб сайт на трета страна като натиснете върху един от вградените бутони “Сподели”.  Ние нямаме контрол над тези “бисквитки” на трети страни. Моля посетете уеб сайта на съответната трета страна, за да научите повече за тези “бисквитки” и за това как да ги управлявате. “Бисквитките” на трети страни може да бъдат блокирани чрез настройките на Вашия браузър (вижте фуккцията “Помощ”). Интерактивната функция “Сподели” няма да бъде достъпна. Няма да можете да споделяте съдържание от нашия уеб сайт с уебсайта на третата страна посредством функцията “Сподели”.

 
5. Споделяме ли информацията, която получаваме?
 

Споделяме информация за клиента само, както е описано по-долу:
 
    Доставчици на услуги от трети страни: Ние наемаме други компании и физически лица, за да изпълняват функции от наше име. Примерите включват изпълнение на поръчки, доставка на документи, изпращане на електронна поща, премахване на повтаряща се информация от списъците на клиентите, анализ на данни, оказване на маркетингова помощ, осигуряване на резултати от търсенето и връзки (включително платени обяви и връзки) и предоставяне обслужване на клиенти. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не могат да ги използват за други цели;
 
    Защита и др.: Издаваме акаунт и друга лична информация, когато смятаме, че освобождаването е подходящо за спазване на закона; прилагаме или прилагаме нашите Условия за ползване и други споразумения; или защита на правата, имуществото или безопасността на tedan.bg, нашите потребители или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за защита от измами и намаляване на кредитния риск. Очевидно обаче това не включва продажба, отдаване под наем, споделяне или разкриване по друг начин на информация за лична идентификация от клиенти с търговски цели, в нарушение на ангажиментите, изложени в настоящото известие за поверителност;
 
    С Ваше съгласие: Освен посоченото по-горе, ще получите известие, като информация за вас може да бъде използвана/споделена на трети страни и ще имате възможност да изберете дали да споделяте информацията.
 
6. До колко е защитена информацията ми?
 
    Работим, за да защитим сигурността на информацията Ви по време на предаването, като използваме софтуера Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате;
    Не събираме, обработваме и използваме номера на банкови карти.
    Важно е да защитите срещу неоторизиран достъп до паролата и компютъра си. Уверете се, че сте се подсигурили предварително.
 
  
7. Срок на съхранение на личните ви данни
 
Чл. 11. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от една година. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
 
8. Какви са възможностите, които имам?

 
    Както бе отбелязано по-горе, винаги можете да изберете да не предоставяте информация, въпреки че може да е необходимо при покупка, или за да се възползвате от допълнителни функции на tedan.bg като Вашия профил;
    Можете да добавяте или актуализирате определена информация;
    Ако не желаете да получавате имейли или други съобщения от нас, моля, коригирайте предпочитанията си за комуникация – може да пишете на office@tedan.bg (Ако не желаете да получавате „Условия за ползване“ и други правни съобщения от нас, като например тази „Декларация за поверителност“, Ваша отговорност е да ги преглеждате за промени).

 

Документи

Искане за оттегляне на съгласие за обработа на лични данни 942.67 KB (pdf) Свали
Искане за предоставяне на потвърждение за обработка достъп и копие от лични данни на клиент 1.81 MB (pdf) Свали
Искане на коригиране на лични данни 610.65 KB (pdf) Свали
Уведомяване на получател на лични данни относно извършени действия по коригиране изтриване или ограничаване на обработка на лични данни 1.03 MB (pdf) Свали
Искане за оттегляне на съгласие за обработа на лични данни 844.11 KB (pdf) Свали
Възражение от страна на клиент във връзка с обработка на лични данни за целите на директния маркетинг 490.42 KB (pdf) Свали