Полезни статии

1

Как да изберем подходящия термостат за нашия отоплител?

02.11.2017 г.

Термостатът управлява уреда. Той може да се нарече "мозъкът" на електроуреда и се грижи в помещението да се поддържа зададената от потребителя температура...

Отоплителите могат да бъдат оборудвани с три различни типа термостат :

- Електромеханичен термостат – позволява поддържане на постоянна температура в помещението с точност до 0.5°C и намалява енергийните разходи до 10% в сравнение със стандартен механичен термостат от по - нисък клас.

- Електронен термостат – поддържа температурата в помещението, която е зададена с точност 0.1°C. Електоронният термостат е с до 15%  по- ефективен в управлението на енергоспестяването от електромеханичния термостат.

- Цифровият електронен импулсен термостат е лесен за употреба и управлява уреда с точност 0.05°C, чрез приемане на импулси от температурния датчик. Тези термостати отговарят на изискванията за ErP от януари 2018 и са до 25% по- малко енергоемки в сравнение със стандартните термостати. Имат няколко режима на работа като седмично програмиране, функция отворен прозорец , отложен старт и стоп, режим за предпазване на помещението от замръзване и други.
 
Изборът на термостат трябва да бъде направен при закупуване на отоплителния уред. Отоплителите, в които са вложени цифрови електронни импулсни термостати са с по-висока цена от тези с електронни и електромеханични термостати. Разликата в цените на уредите се изплаща за по-малко от година в резултат на ефективното управление на електроуреда.