Кариери

           
          Благодаря Ви, за интереса към „Тедан България“!
Ако искате да станете част от нашата компания, но не намирате подходящи за Вас свободни работни позиции, но вярвате, че имате нужните знания, компетенции и умения, с които да допринесете за развитието на компанията, можете да ни изпратите своята кандидатура с необходими документи.

          Тедан България се старае да допринася за развитието на таланта на всеки един служител. Тук ще откриете възможности за развитие и приятна работна атмосфера. Ще станете част от добре позната българска компания, която под своя бранд „Tedan“ произвежда, висококачествени електрически отоплителни уреди от доказани европейски производители. Ще имате възможност да се докоснете до техния опит и да преминете различни обучения за повишаване на квалификацията.

          За да кандидатствате, моля изпратете:
 • Автобиография;
 • Актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.
Можете да кандидатствате, като изпратите нужните документи на мейл: office@tedanbg.com или да ги донесете лично до централния ни офис.

В случай, че проявим интерес към Вашата кандидатура, ще бъдете уведомени в срок от 7 работни дни от датата на получаването ѝ.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на подборa.

          Свободни работни позиции:

 

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - КАСИЕР


Отговорности:
 
 • Обработка на първични счетоводни документи;
 • Своевременно събиране на разходно оперативни  документи;
 • Издаване на фактури и други счетоводни документи;
 • Работа с касов апарат и водене на касова книга;
 • Работа с ПОС терминал;
 • Контрол на плащания, вземания, задължения и фактуриране;
 • Извършва плащания;
 • Води личен състав;
 • Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация;
 • Поддържа кореспонденция със счетоводната къща на компанията;
 • Проследяване на измененията на нормативната уредба и прилагане в съответствие с изискванията на длъжността;
 • Работа с ERP система;
 • Изготвяне на справки и отчети свързани с основните дейности.

Изисквания:
 
 • Висше икономическо образование със специалност счетоводство и контрол/финанси;
 • Минимум 3 години предишен опит, като счетоводител;
 • Много добри познания в областта на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Умение за самостоятелна работа;
 • Много добри аналитични и организационни умения;
 • Внимание към детайла;
 • Приветливо и позитивно отношение;
 • Отговорност и комуникативност;
 • Желание за развитие;

Ние Ви предлагаме:
 
 • Отлично възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Възможност за преминаване на допълнителни квалификационни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете до 24.12.2022г. автобиография на български език и актуална снимка.
Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати, които отговарят на посочените изисквания.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.
 

АСИСТЕНТ В ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ


Отговорности:
 
 • Посреща и насочва клиентите на офиса;
 • Изготвя оферти при необходимост;
 • Консултира клиентите на място и по телефона, относно продуктите и услугите на компанията (след обучение);
 • Пряко участва в работата по логистиката;
 • Съдейства в работата на търговския отдел;
 • Подготвя  заседателната зала за срещи;
 • Осигурява нужните консумативи за офиса;
 • Грижи се за вида на офиса;
 • Приема фирмената кореспонденция и я пренасочва по направления;
 • Заявява куриери и изпраща стоки;
 • Изготвяне на справки и отчети свързани с основните дейности;
 • Работи с ERP системата на компанията;

Изисквания:
 
 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Много добра компютърна грамотност, при работа с MS Office;
 • Умение за работа в екип;
 • Много добри организационни умения;
 • Внимание към детайла;
 • Приветливо и позитивно отношение;
 • Отговорност и комуникативност;
 • Желание за кариерно развитие;
 • Желание за придобиване на нови знания и умение;

Предимства:
 
 • Английски език – работно ниво;
 • Шофьорска книжка кат B;

Ние Ви предлагаме:
 
 • Отлично възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Възможност за преминаване на допълнителни квалификационни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете до 24.12.2022г. автобиография на български език и актуална снимка.
Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати, които отговарят на посочените изисквания.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.


 

СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ

Отговорности:
 

 • Приема стока;
 • Издава стока;
 • Работи със складова техника ( мотокар и др. )
 • Участва в окомплектоването на стоката преди издаване;
 • Следи за точно количество и цялост на обработваната стока;
 • Материално отговорно лице;
 • Грижи се за вида, подредбата и чистотата на складовите площи;
 • Участва в инвентаризации;

Изисквания:
 • Средно образование;
 • Добри организационни умения ;
 • Внимание към детайла;
 • Приветливо и позитивно отношение;
 • Отговорност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;

Предимства:
 • Шофьорска книжка кат C;
 • Добра компютърна грамотност;

Ние Ви предлагаме:
 • Добро възнаграждение;
 • Фирмено обучение;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Отлична работна атмосфера;


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете до 24.12.2022г. автобиография на български език и актуална снимка.
Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати, които отговарят на посочените изисквания.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.
 

ПРИЕМЧИК СЕРВИЗ

Отговорности:
 • Посрещане и обслужване на клиентите за сервиз;
 • Приемане на гаранционни и извънгаранционни сервизни поръчки и тяхното коректно администриране;
 • Представяне на услугите и продуктите свързани със сервизната дейност.
 • Консултиране на клиентите във връзка със сервизната дейност.
 • Приемане на входящите обаждания;
 • Водене на имейл кореспонденция във връзка със сервизната дейност;
 • Работа с информационната система на компанията;
 • Следене на срокове по сервизни поръчки;
 • Работи с куриерски компании;
 • Изготвяне на справки, и отчети във връзка с основните дейности;
 • Съдействие на служителите от сервизен отдел.

Изисквания:
 • Висше техническо/икономическо образование ;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office (Word, Excel);
 • Отлични организационни умения ;
 • Внимание към детайла;
 • Приветливо и позитивно отношение;
 • Отговорност и комуникативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Желание за кариерно развивате;

Предимства:
 • Английски език- работно ниво;
 • Предишен опит в сферата;

Ние Ви предлагаме:
 • Добро стартово възнаграждение;
 • Фирмено обучение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Отлична работна атмосфера;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете до 24.12.2022г. автобиография на български език и актуална снимка.
Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати, които отговарят на посочените изисквания.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.

 

ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК/ ТЕХНИК ДОМАШНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Отговорности:
 • Диагностика и сервиз на хладилна/ел. техника в централния сервиз;
 • Ремонт на хладилна/ ел. техника на място, при клиента;
 • Работа с касов апарат и парични средства;
 • Предоставя ясна и точна информация за извършената дейност и съдейства, при изготвянето на сервизни протоколи;
 • Отговаря за опазването и съхранението на повереното му оборудване и инструменти;
 • Пътувания в страната свързани със сервизната дейност.
Изисквания:
 • Подходящо техническо образование;
 • Минимум 5 години предишен опит, като хладилен техник;
 • Организираност;
 • Внимание към детайла;
 • Приветливо и позитивно отношение;
 • Отговорност и комуникативност;
 • Желание за развитие;
 • Шофьорска книжка, кат. B

Предимства:
 • Валиден сертификат за правоспособност съгласно Регламент (ЕС) №517/2014 за работа с флуорсъдържащите парникови газове;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език;
 • Преминати успешно допълнителни курсове и обучения за хладилен /ел.техник;
Ние Ви предлагаме:
 • Отлично възнаграждение;
 • Фирмено обучение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в екип от професионалисти;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Възможност за преминаване на допълнителни квалификационни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете до 14.12.2022г. автобиография на български език и актуална снимка.
Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати, които отговарят на посочените изисквания.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.