ОТДАДЕНИ НА КАЧЕСТВОТО!

КОНВЕКТОРИ

 

Акумулиращите конвектори с технологията Dual Kherr са с преден каменен панел, който оптимизира разпространението на топлина в помещението. По този начин се избягва прегряване и се намалява крайното потребление на консумацията на енергия...   

Page 1 of 6  
1 2 3 4 5 6