ОТДАДЕНИ НА КАЧЕСТВОТО!
Блог
25.09.2017

Как да изберем подходящ отоплител?

 

При изчисляване на мощността, която е необходима, за да се затопли ефективно дадено помещение е препоръчително да се вземе предвид не само обемът на стаята, но и изложението ѝ, видът на строителната конструкция, наличието на топлоизолация и допълнителни източници на топлина, площта на прозоците и др. Нашата препоръка е да направите приблизително изчисление на база обема на помещението като умножите квадратурата по височината му и след това предвидите за всеки кубичен метър по 45W. Ако стаята е с обем 45м3, на Вас ви е необходим отоплител с мощност 2000W.

Какъв термостат да изберем?

Всеки вид термостат има своите предимства и Вие трябва да направите избор спрямо нуждите си.

Стандартният електромеханичен термостат е изключително лесен за работа, поддържа постоянна температура в помещението и оптимизира разхода на енергия.

Електронният термостат поддържа зададената температура с точност +/-0,1°С и намалява енергийните разходи с до 35% в сравнение със стандартните термостати.

Цифровият електронен термостат прецизно управлява уреда и автоматично превключва между комфортен и икономичен режим като осигурява постоянна темпрература в помещението, но и значително намалява разходите за отопление.

Ако изберете управление с вграден седмичен програматор, това ще намали допълнително разходите Ви и в същото време ще имате възможността да настройвате различни режими и темпрератури по часове и дни от седмицата спрямо Вашите навици.

Какъв вид отоплител да изберем?

Класическият конвектор е добър избор, когато не сте готови да направите по-голяма първоначална инвестиция.

Конвекторите с вградена акумулираща плоча, която се нагрява от затопления въздух и отдава топлина, когато нагревателят изключи, са отличен избор, ако искате да намалите допълнително енергийните си разходи с до 30%.

Най-доброто, което можете да изберете за Вашия дом са радиатори TT-KS, в които има вградени няколко керамични плочи, които съхраняват топлината почти без никакви топлинни загуби и когато радиаторът достигне оптималната си температура, термостатът изключва и керамичните плочи започват да отдават топлина за около 45 минути, в зависимост от стойността, на която е настроен уредът.

Благодарение на ребрата си, радиатори TT-KS  имат до 6 пъти по-голяма топлоотдаваща повърхност, която като се нагрее, заедно с плочите осигурява комбинация между акумулирана и конвекционна топлина.

Друг много добър избор е акумулиращата печки и конвектор в едно. За 14 часа работа на нагревателния елемент уредът отдава топлина 10 часа, а благодарение на двата нагревателни елемента Вие сами може да изберете как да ползвате уреда си: като акумулираща печка, като конвектор или като комбинация от двете, която избирате сами.