ОТДАДЕНИ НА КАЧЕСТВОТО!
Блог

Как да изберем модела термостат за нашия отоплителен уред?

Различните модели термостати имат различни предимства:

Стандартният електромеханичен термостат е изключително лесен за опериране. Поддържа постоянна температура в помещението и понижава енергийните разходи.

Електронният термостат поддържа в помещението зададената температура с точност 0,1° С, което го прави с до 25 % по- ефективен в сравнение със стандартните термостати.

Цифровият електронен термостат прецизно управлява конвектора като превключва автоматично между комфортен и икономичен режим и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и значително намалява разходите за отопление.